HOSTEL PRAVILA ZA SPREJEM FIZIČNIH OSEB, KI BIVAJO KRAJŠI ČAS – DO 30 DNI

  1. Vsa določila veljajo za namestitev fizičnih oseb (gostov), ki nimajo statusa dijaka / študenta in predhodno (po e-mailu, telefonu, osebno) izkažejo / naslovijo povpraševanje za bivanje v okviru hostel storitev za časovni interval do 30 dni.
  2. Fizično osebo (gosta) se namesti po veljavnem ceniku hostel storitev.
  3. Ob prihodu na recepcijo se fizično osebo (gosta) evidentira* v e-aplikacijo na osnovi predloženega osebnega dokumenta. Osebni dokument se na recepciji ne zadrži.
  4. Zaposleni na recepciji so dolži voditi knjigo gostov v papirnati obliki.
  5. Plačilo v gotovini fizična oseba (gost) izvrši pred namestitvijo. Plačilo se sprejme za ves čas namestitve, ob predčasnem odhodu plačila fizični osebi (gostu) ne vračamo.
  6. Fizična oseba (gost) prejme davčni račun po veljavnem ceniku hostel storitev z zaračunano turistično takso.
  7. Fizična oseba (gost) lahko podaljša namestitev ob predpostavki razpoložljivosti zmogljivosti (soba / ležišče) in ob pogoju, da vnaprej plača račun za nadaljnjo namestitev.
  8. S fizično osebo, ki želi prebivati daljši čas od 30 dni se sklene posebna pogodba o namestitvi.
  9. Namestitev je možna v času uradnih ur hostla. Na dan odhoda mora fizična oseba (gost) zapustiti sobo do 10. ure.

*v predpisanem roku (12 ur).
Pravila je sprejel Svet zavoda na 2. seji, dne 14. 2. 2018.

Pravilnik.pdf

Začnite tipkati in stisnite Enter za iskanje